Insamling till små hjärtan

Värde: Status: [[fc.getFundraiserValue() | number:0 | curr]] [[fc.fundraiser.infinite_subscriptions_count | number:0]] Månadsgivare
Mål: [[fc.fundraiser.custom_target_value | number:0 | curr]] Månadsintäkt: [[fc.fundraiser.monthly_received | number:0]]
[[fc.get_days_left()]] [[fc.pluralize(fc.get_days_left(), "dag kvar", "dagar kvar")]]
Anna Ålöw
Insamlare
Anna Ålöw

Uppdateringar

Gåvolista

2017-02-07
Per Erik & Bodil Ålöv
1 500
AL
2017-03-01
Anna-Maria Larsson
500
CW
2017-02-28
Catarina Wingren
500
Anna Ålöw
2017-01-31
Anna Ålöw
500
2017-01-31
Tobias Ålöw
500
IB
2017-01-31
Iréne Bond
500
SK
2017-02-01
Simon Khoury
300
JA
2017-01-31
Josefine Angelin
300
AM
2017-03-01
Ana Marjanovic
200
IL
2017-02-28
Ildefonso Lozano
200
Marie Löfgren
2017-02-28
Marie Löfgren
200
MS
2017-02-24
Marie Steen
200
SP
2017-02-23
Stefan Persson
200
HG
2017-02-07
Hanna Gustavsson
200
CJ
2017-02-04
Cecilia Johnsson
200
CZ
2017-01-31
Camilla Zorjan
200
JS
2017-02-28
Josefin Sjöberg
100

Hittills har vi samlat in

[[(fc.fundraiser.donation_sum + fc.fundraiser.monthly_received * 12)| number:0 | curr]]

till Hjärt-Lungfonden, tack vare 18 givare

Anna-Maria Larsson
AL
Anna-Maria Larsson 500
2017-03-01
Ana Marjanovic
AM
Ana Marjanovic 200
2017-03-01
Ildefonso Lozano
IL
Ildefonso Lozano 200
2017-02-28
Catarina Wingren
CW
Catarina Wingren 500
2017-02-28
Josefin Sjöberg
JS
Josefin Sjöberg 100
2017-02-28
Marie Löfgren
Marie Löfgren 200
2017-02-28
Marie Steen
MS
Marie Steen 200
2017-02-24
Stefan Persson
SP
Stefan Persson 200
2017-02-23
Hanna Gustavsson
HG
Hanna Gustavsson 200
2017-02-07
Per Erik & Bodil Ålöv
Per Erik & Bodil Ålöv 1 500
2017-02-07
Cecilia Johnsson
CJ
Cecilia Johnsson 200
2017-02-04
Simon Khoury
SK
Simon Khoury 300
2017-02-01
SMS Donation
SD
SMS Donation 200
2017-01-31
Camilla Zorjan
CZ
Camilla Zorjan 200
2017-01-31
Anna Ålöw
Anna Ålöw 500
2017-01-31
Tobias Ålöw
Tobias Ålöw 500
2017-01-31
Josefine Angelin
JA
Josefine Angelin 300
2017-01-31
Iréne Bond
IB
Iréne Bond 500
2017-01-31