Insamling till små hjärtan

Värde: Status: [[fc.getFundraiserValue() | number:0]] [[fc.fundraiser.infinite_subscriptions_count | number:0]] Månadsgivare
Mål: [[fc.fundraiser.custom_target_value | number:0]] Månadsintäkt: [[fc.fundraiser.monthly_received | number:0]]
[[fc.get_days_left()]] [[fc.pluralize(fc.get_days_left(), "dag kvar", "dagar kvar")]]
Anna Ålöw
Insamlare
Anna Ålöw

Uppdateringar

Gåvolista

2017-02-07
Per Erik & Bodil Ålöv
[[1500.00 | number:0]]
AL
2017-03-01
Anna-Maria Larsson
[[500.00 | number:0]]
CW
2017-02-28
Catarina Wingren
[[500.00 | number:0]]
Anna Ålöw
2017-01-31
Anna Ålöw
[[500.00 | number:0]]
2017-01-31
Tobias Ålöw
[[500.00 | number:0]]
IB
2017-01-31
Iréne Bond
[[500.00 | number:0]]
SK
2017-02-01
Simon Khoury
[[300.00 | number:0]]
JA
2017-01-31
Josefine Angelin
[[300.00 | number:0]]
AM
2017-03-01
Ana Marjanovic
[[200.00 | number:0]]
IL
2017-02-28
Ildefonso Lozano
[[200.00 | number:0]]
Marie Löfgren
2017-02-28
Marie Löfgren
[[200.00 | number:0]]
MS
2017-02-24
Marie Steen
[[200.00 | number:0]]
SP
2017-02-23
Stefan Persson
[[200.00 | number:0]]
HG
2017-02-07
Hanna Gustavsson
[[200.00 | number:0]]
CJ
2017-02-04
Cecilia Johnsson
[[200.00 | number:0]]
CZ
2017-01-31
Camilla Zorjan
[[200.00 | number:0]]
JS
2017-02-28
Josefin Sjöberg
[[100.00 | number:0]]

Hittills har vi samlat in

[[(fc.fundraiser.donation_sum + fc.fundraiser.monthly_received * 12)| number:0]]

till Hjärt-Lungfonden, tack vare 18 givare

Anna-Maria Larsson
AL
Anna-Maria Larsson [[500.00 | number:0]]
2017-03-01
Ana Marjanovic
AM
Ana Marjanovic [[200.00 | number:0]]
2017-03-01
Ildefonso Lozano
IL
Ildefonso Lozano [[200.00 | number:0]]
2017-02-28
Catarina Wingren
CW
Catarina Wingren [[500.00 | number:0]]
2017-02-28
Josefin Sjöberg
JS
Josefin Sjöberg [[100.00 | number:0]]
2017-02-28
Marie Löfgren
Marie Löfgren [[200.00 | number:0]]
2017-02-28
Marie Steen
MS
Marie Steen [[200.00 | number:0]]
2017-02-24
Stefan Persson
SP
Stefan Persson [[200.00 | number:0]]
2017-02-23
Hanna Gustavsson
HG
Hanna Gustavsson [[200.00 | number:0]]
2017-02-07
Per Erik & Bodil Ålöv
Per Erik & Bodil Ålöv [[1500.00 | number:0]]
2017-02-07
Cecilia Johnsson
CJ
Cecilia Johnsson [[200.00 | number:0]]
2017-02-04
Simon Khoury
SK
Simon Khoury [[300.00 | number:0]]
2017-02-01
SMS Donation
SD
SMS Donation [[200.00 | number:0]]
2017-01-31
Camilla Zorjan
CZ
Camilla Zorjan [[200.00 | number:0]]
2017-01-31
Anna Ålöw
Anna Ålöw [[500.00 | number:0]]
2017-01-31
Tobias Ålöw
Tobias Ålöw [[500.00 | number:0]]
2017-01-31
Josefine Angelin
JA
Josefine Angelin [[300.00 | number:0]]
2017-01-31
Iréne Bond
IB
Iréne Bond [[500.00 | number:0]]
2017-01-31