Till minne av Emir Beslagic & till stöd för forskningen kring LQTS

Värde: Status: [[fc.getFundraiserValue() | number:0]] [[fc.fundraiser.infinite_subscriptions_count | number:0]] Månadsgivare
Mål: [[fc.fundraiser.custom_target_value | number:0]] Månadsintäkt: [[fc.fundraiser.monthly_received | number:0]]
[[fc.get_days_left()]] [[fc.pluralize(fc.get_days_left(), "dag kvar", "dagar kvar")]]
Azra & Maida Beslagic
Insamlare
Azra & Maida Beslagic

Uppdateringar

Gåvolista

MJ
2018-12-02
Mitt Möllan Julmarknad
[[4200.00 | number:0]]

Tack alla som bidrog till vår insamling genom att handla av oss på Mitt Möllans julmarknad! ❤️

BP
2018-11-01
Britta Petersson
[[2235.00 | number:0]]
AA
2018-11-02
Ann Axelsson
[[600.00 | number:0]]
JE
2018-11-28
Jul på Stockrosens Eksjö
[[540.00 | number:0]]
EG
2018-12-11
Eva Gustafsson
[[500.00 | number:0]]
MG
2018-12-03
Marie-Luise Gunnarsson
[[500.00 | number:0]]

Hälsning till insamlaren

AE
2018-12-03
Annette Eriksson
[[500.00 | number:0]]
KL
2018-11-28
Katarina Ljunggren
[[500.00 | number:0]]
KK
2018-11-13
Katarina Kalaba
[[500.00 | number:0]]
ME
2018-11-05
Mariette Ek
[[500.00 | number:0]]

Tack/ Mariette Ek

AG
2018-10-03
Anneli Gustafsson
[[500.00 | number:0]]
GK
2018-12-06
Gunnar Karlsen
[[420.00 | number:0]]
MA
2018-12-01
My Arnberg
[[400.00 | number:0]]
HD
2018-12-03
Helena Davidson
[[350.00 | number:0]]

Hälsning till insamlaren

GB
2018-10-24
Gunilla Bergdalen
[[300.00 | number:0]]
CW
2018-10-02
Carola Walfridson
[[300.00 | number:0]]
BP
2018-09-26
Birgitta Pantzar
[[300.00 | number:0]]
KG
2018-12-03
Kristina Gustafsson
[[250.00 | number:0]]

Hälsning till insamlaren

EJ
2018-12-03
Elisabeth Johansson
[[220.00 | number:0]]

Hälsning till insamlaren

SO
2018-11-06
Sanela Okanovic
[[200.00 | number:0]]
AO
2018-12-12
Anneli Ottosson
[[190.00 | number:0]]

Hälsning till insamlaren

EB
2018-12-03
Elisabeth Blixt Stenström
[[150.00 | number:0]]

Hälsning till insamlaren

HD
2018-12-05
Helen Davidsson
[[100.00 | number:0]]

Hälsning till insamlaren

LL
2018-11-16
Louisa Lund
[[100.00 | number:0]]
LD
2018-12-03
Linda Davidsson
[[80.00 | number:0]]

Hälsning till insamlaren

CG
2018-12-03
Carina Gustavsson
[[50.00 | number:0]]

Hälsning till insamlaren

Hittills har vi samlat in

[[(fc.fundraiser.donation_sum + fc.fundraiser.monthly_received * 12)| number:0]]

till Hjärt-Lungfonden, tack vare 44 givare

Elisabeth Jonsson
EJ

Hälsning till insamlaren

Elisabeth Jonsson [[200.00 | number:0]]
2018-12-13
Monica Henriksson
MH

Hälsning till insamlaren

Monica Henriksson [[150.00 | number:0]]
2018-12-12
Helen Davidsson
HD

Hälsning till insamlaren

Helen Davidsson [[180.00 | number:0]]
2018-12-12
Anneli Ottosson
AO

Hälsning till insamlaren

Anneli Ottosson [[190.00 | number:0]]
2018-12-12
Eva Gustafsson
EG
Eva Gustafsson [[500.00 | number:0]]
2018-12-11
Gordana Markovic
GM

Hälsning till insamlaren

Gordana Markovic [[215.00 | number:0]]
2018-12-10
Birgitta Löwdahl
BL

Hälsning till insamlaren

Birgitta Löwdahl [[60.00 | number:0]]
2018-12-07
Anne-Marie Pejrud
AP

Hälsning till insamlaren

Anne-Marie Pejrud [[120.00 | number:0]]
2018-12-07
Magdalena Jelica
MJ

Hälsning till insamlaren

Magdalena Jelica [[700.00 | number:0]]
2018-12-07
Birgitta Pantzar
A
Anonym [[300.00 | number:0]]
2018-12-06
Gunnar Karlsen
GK
Gunnar Karlsen [[420.00 | number:0]]
2018-12-06
Helen Davidsson
HD

Hälsning till insamlaren

Helen Davidsson [[100.00 | number:0]]
2018-12-05
Marie-Luise Gunnarsson
MG

Hälsning till insamlaren

Marie-Luise Gunnarsson [[200.00 | number:0]]
2018-12-05
Elisabeth Blixt Stenström
EB

Hälsning till insamlaren

Elisabeth Blixt Stenström [[60.00 | number:0]]
2018-12-05
Carina Strandesjö
CS
Carina Strandesjö
2018-12-04
Linda Davidsson
LD

Hälsning till insamlaren

Linda Davidsson [[80.00 | number:0]]
2018-12-03
Elisabeth Blixt Stenström
EB

Hälsning till insamlaren

Elisabeth Blixt Stenström [[150.00 | number:0]]
2018-12-03
Carina Gustavsson
CG

Hälsning till insamlaren

Carina Gustavsson [[50.00 | number:0]]
2018-12-03
Elisabeth Johansson
EJ

Hälsning till insamlaren

Elisabeth Johansson [[220.00 | number:0]]
2018-12-03
Helena Davidson
HD

Hälsning till insamlaren

Helena Davidson [[350.00 | number:0]]
2018-12-03
Kristina Gustafsson
KG

Hälsning till insamlaren

Kristina Gustafsson [[250.00 | number:0]]
2018-12-03
Marie-Luise Gunnarsson
MG

Hälsning till insamlaren

Marie-Luise Gunnarsson [[500.00 | number:0]]
2018-12-03
Annette Eriksson
AE
Annette Eriksson [[500.00 | number:0]]
2018-12-03
Mitt Möllan Julmarknad
MJ

Tack alla som bidrog till vår insamling genom att handla av oss på Mitt Möllans julmarknad! ❤️

Mitt Möllan Julmarknad [[4200.00 | number:0]]
2018-12-02
My Arnberg
MA
My Arnberg [[400.00 | number:0]]
2018-12-01
Katarina Ljunggren
A
Anonym [[100.00 | number:0]]
2018-11-30
Katarina Ljunggren
KL
Katarina Ljunggren [[500.00 | number:0]]
2018-11-28
Helena Martinson
A
Anonym
2018-11-28
Jul på Stockrosens Eksjö
JE
Jul på Stockrosens Eksjö [[540.00 | number:0]]
2018-11-28
Susanne Lundström
SL
Susanne Lundström
2018-11-20
Louisa Lund
LL
Louisa Lund [[100.00 | number:0]]
2018-11-16
Katarina Kalaba
KK
Katarina Kalaba [[500.00 | number:0]]
2018-11-13
Sanela Okanovic
SO
Sanela Okanovic [[200.00 | number:0]]
2018-11-06
Mariette Ek
ME

Tack/ Mariette Ek

Mariette Ek [[500.00 | number:0]]
2018-11-05
Ann Axelsson
AA
Ann Axelsson [[600.00 | number:0]]
2018-11-02
Eva Gustafsson
EG
Eva Gustafsson [[150.00 | number:0]]
2018-11-01
Britta Petersson
BP
Britta Petersson [[200.00 | number:0]]
2018-11-01
Gunilla Bergdalen
GB
Gunilla Bergdalen [[300.00 | number:0]]
2018-10-24
Anneli Gustafsson
AG
Anneli Gustafsson [[500.00 | number:0]]
2018-10-03
Carola Walfridson
CW
Carola Walfridson [[300.00 | number:0]]
2018-10-02
Birgitta Pantzar
BP
Birgitta Pantzar [[300.00 | number:0]]
2018-09-26
Pia Thor
A
Anonym [[300.00 | number:0]]
2018-09-24
Gunilla Bergdalen
A
Anonym [[300.00 | number:0]]
2018-09-24
Lisa Ljunggren
A
Anonym [[150.00 | number:0]]
2018-09-23