Ingemar Pettersson

Värde: Status: [[fc.getFundraiserValue() | number:0]] [[fc.fundraiser.infinite_subscriptions_count | number:0]] Månadsgivare
Mål: [[fc.fundraiser.custom_target_value | number:0]] Månadsintäkt: [[fc.fundraiser.monthly_received | number:0]]
[[fc.get_days_left()]] [[fc.pluralize(fc.get_days_left(), "dag kvar", "dagar kvar")]]
RP
Insamlare
Rås-Marie Pettersson

Gåvolista

RP
2018-12-13
begravningen
[[3925.00 | number:0]]
RP
2018-09-26
Rås-Marie Pettersson
[[1500.00 | number:0]]

Hittills har vi samlat in

[[(fc.fundraiser.donation_sum + fc.fundraiser.monthly_received * 12)| number:0]]

till Hjärt-Lungfonden, tack vare 4 givare

Rås-Marie Pettersson
B
begravningen [[3925.00 | number:0]]
2018-12-13
Rås-Marie Pettersson
RP
Rås-Marie Pettersson [[500.00 | number:0]]
2018-12-13
Rås-Marie Pettersson
RP
Rås-Marie Pettersson [[500.00 | number:0]]
2018-11-21
Rås-Marie Pettersson
RP
Rås-Marie Pettersson [[500.00 | number:0]]
2018-09-26