Lars Hägerströms minnesfond

Värde: Status: [[fc.getFundraiserValue() | number:0]] [[fc.fundraiser.infinite_subscriptions_count | number:0]] Månadsgivare
Mål: [[fc.fundraiser.custom_target_value | number:0]] Månadsintäkt: [[fc.fundraiser.monthly_received | number:0]]
[[fc.get_days_left()]] [[fc.pluralize(fc.get_days_left(), "dag kvar", "dagar kvar")]]
PH
Insamlare
Peter Hägerström

Gåvolista

PH
2019-07-07
Peter Hägerström
[[1000.00 | number:0]]
MW
2019-07-07
Marie Westerholm
[[1000.00 | number:0]]
DH
2019-07-07
Daniel Hägerström
[[1000.00 | number:0]]
SW
2019-07-07
Sören o Berith Westerholm
[[500.00 | number:0]]
HW
2019-07-07
Hanna Wieforss
[[500.00 | number:0]]
MN
2019-07-25
Mimmi och Hans Nilsson
[[300.00 | number:0]]
FN
2019-07-11
Fam. Nisbeth
[[300.00 | number:0]]
GH
2019-07-13
Göte Hägerström
[[200.00 | number:0]]
AR
2019-07-07
Anna Råsmark Spärlin
[[200.00 | number:0]]
ML
2019-07-07
Mikael Larsen
[[200.00 | number:0]]

Hittills har vi samlat in

[[(fc.fundraiser.donation_sum + fc.fundraiser.monthly_received * 12)| number:0]]

till Hjärt-Lungfonden, tack vare 14 givare

Mimmi och Hans Nilsson
MN
Mimmi och Hans Nilsson [[300.00 | number:0]]
2019-07-25
Lisa & Magnus Edetorn
LE
Lisa & Magnus Edetorn
2019-07-20
Göte Hägerström
GH
Göte Hägerström [[200.00 | number:0]]
2019-07-13
Fam. Nisbeth
FN
Fam. Nisbeth [[300.00 | number:0]]
2019-07-11
Anders Tegnemo
AT
Anders Tegnemo
2019-07-08
Anna Råsmark Spärlin
AR
Anna Råsmark Spärlin [[200.00 | number:0]]
2019-07-07
Mikael Larsen
ML
Mikael Larsen [[200.00 | number:0]]
2019-07-07
Sören o Berith Westerholm
SW
Sören o Berith Westerholm [[500.00 | number:0]]
2019-07-07
Kicki Svensson
KS

Tänker på er❤️

Kicki Svensson
2019-07-07
Hanna Wieforss
HW
Hanna Wieforss [[500.00 | number:0]]
2019-07-07
Henrik Lindqvist
HL
Henrik Lindqvist
2019-07-07
Peter Hägerström
PH
Peter Hägerström [[1000.00 | number:0]]
2019-07-07
Marie Westerholm
MW
Marie Westerholm [[1000.00 | number:0]]
2019-07-07
Daniel Hägerström
DH
Daniel Hägerström [[1000.00 | number:0]]
2019-07-07