Vår kära dotter Pia Skoglund som gick bort efter hjärtstopp 55 år gammal.

Värde: Status: [[fc.getFundraiserValue() | number:0]] [[fc.fundraiser.infinite_subscriptions_count | number:0]] Månadsgivare
Mål: [[fc.fundraiser.custom_target_value | number:0]] Månadsintäkt: [[fc.fundraiser.monthly_received | number:0]]
[[fc.get_days_left()]] [[fc.pluralize(fc.get_days_left(), "dag kvar", "dagar kvar")]]
Monica Skoglund
Insamlare
Monica Skoglund

Uppdateringar

Gåvolista

Monica Skoglund
2018-07-12
[[500.00 | number:0]]

Pias födelsedag

LL
2018-07-13
Lotta Lind
[[200.00 | number:0]]
MS
2018-07-12
Moa Skoglund
[[200.00 | number:0]]
IA
2018-07-13
Ingela Andersson
[[50.00 | number:0]]

🧡

Hittills har vi samlat in

[[(fc.fundraiser.donation_sum + fc.fundraiser.monthly_received * 12)| number:0]]

till Hjärt-Lungfonden, tack vare 4 givare

Lotta Lind
LL
Lotta Lind [[200.00 | number:0]]
2018-07-13
Ingela Andersson
IA

🧡

Ingela Andersson [[50.00 | number:0]]
2018-07-13
Moa Skoglund
MS
Moa Skoglund [[200.00 | number:0]]
2018-07-12