#TeamPacemakers

Värde: Status: [[fc.getFundraiserValue() | number:0]] [[fc.fundraiser.infinite_subscriptions_count | number:0]] Månadsgivare
Mål: [[fc.fundraiser.custom_target_value | number:0]] Månadsintäkt: [[fc.fundraiser.monthly_received | number:0]]
[[fc.get_days_left()]] [[fc.pluralize(fc.get_days_left(), "dag kvar", "dagar kvar")]]
Tolle, Owe och Stefan
Insamlare
Tolle, Owe och Stefan

Gåvolista

NT
2018-12-24
Nightsnowrun Teampacemakers
[[2380.00 | number:0]]
MG
2018-07-07
Martin Graversen
[[500.00 | number:0]]
ÅH
2018-06-05
Åre HundRehab
[[500.00 | number:0]]
JS
2018-03-20
Johnny Söderberg
[[500.00 | number:0]]

Bra initiativ Tolle! Kämpa på!

Börje Söderberg
2018-02-12
Börje Söderberg
[[500.00 | number:0]]

Heja på Tolle!

LS
2018-03-20
Laila Söderberg
[[400.00 | number:0]]
JA
2018-11-21
Jonna Adolfson Skinnar
[[200.00 | number:0]]

En glädje att få bidra till detta.

AF
2018-11-19
Andreas Forss
[[200.00 | number:0]]
KR
2018-02-16
Kicki Renlund
[[200.00 | number:0]]
KS
2018-02-16
Karin Sundin
[[200.00 | number:0]]

Lycka till! Stina och Karin

TG
2018-02-11
Teresia Gustafsson
[[200.00 | number:0]]
FN
2018-02-12
Fredrik Nilsson
[[100.00 | number:0]]

Hittills har vi samlat in

[[(fc.fundraiser.donation_sum + fc.fundraiser.monthly_received * 12)| number:0]]

till Hjärt-Lungfonden, tack vare 14 givare

Nightsnowrun Teampacemakers
NT
Nightsnowrun Teampacemakers [[2380.00 | number:0]]
2018-12-24
Jonna Adolfson Skinnar
JA

En glädje att få bidra till detta.

Jonna Adolfson Skinnar [[200.00 | number:0]]
2018-11-21
Andreas Forss
AF
Andreas Forss [[200.00 | number:0]]
2018-11-19
Martin Graversen
MG
Martin Graversen [[500.00 | number:0]]
2018-07-07
Åre HundRehab
ÅH
Åre HundRehab [[500.00 | number:0]]
2018-06-05
Laila Söderberg
LS
Laila Söderberg [[200.00 | number:0]]
2018-03-21
Johnny Söderberg
JS

Bra initiativ Tolle! Kämpa på!

Johnny Söderberg [[500.00 | number:0]]
2018-03-20
Laila Söderberg
LS
Laila Söderberg [[200.00 | number:0]]
2018-03-20
Kicki Renlund
KR
Kicki Renlund [[200.00 | number:0]]
2018-02-16
Karin Sundin
KS

Lycka till! Stina och Karin

Karin Sundin [[200.00 | number:0]]
2018-02-16
Börje Söderberg

Heja på Tolle!

Börje Söderberg [[500.00 | number:0]]
2018-02-12
Fredrik Nilsson
FN
Fredrik Nilsson [[100.00 | number:0]]
2018-02-12
Eva Gustavsson
A
Anonym
2018-02-12
Teresia Gustafsson
TG
Teresia Gustafsson [[200.00 | number:0]]
2018-02-11