För FLER bultande hjärtan!

Värde: Status: [[fc.getFundraiserValue() | number:0]] [[fc.fundraiser.infinite_subscriptions_count | number:0]] Månadsgivare
Mål: [[fc.fundraiser.custom_target_value | number:0]] Månadsintäkt: [[fc.fundraiser.monthly_received | number:0]]
[[fc.get_days_left()]] [[fc.pluralize(fc.get_days_left(), "dag kvar", "dagar kvar")]]

Gåvolista

AS
2019-03-02
Anders o Beata Sandegård
[[300.00 | number:0]]
JT
2019-03-03
Josefin Thor
[[200.00 | number:0]]
MS
2019-03-02
Maja Sandklef
[[200.00 | number:0]]
2019-03-01
Ylva Ågren
[[200.00 | number:0]]
ND
2019-01-16
Natalie Davet
[[200.00 | number:0]]

Hittills har vi samlat in

[[(fc.fundraiser.donation_sum + fc.fundraiser.monthly_received * 12)| number:0]]

till Hjärt-Lungfonden, tack vare 5 givare

Josefin Thor
JT
Josefin Thor [[200.00 | number:0]]
2019-03-03
Maja Sandklef
MS
Maja Sandklef [[200.00 | number:0]]
2019-03-02
Anders o Beata Sandegård
AS
Anders o Beata Sandegård [[300.00 | number:0]]
2019-03-02
Ylva Ågren
Ylva Ågren [[200.00 | number:0]]
2019-03-01
Natalie Davet
ND
Natalie Davet [[200.00 | number:0]]
2019-01-16