CBDOlja:s insamling till Hjärt- och Lungfonden

Värde: Status: [[fc.getFundraiserValue() | number:0]] [[fc.fundraiser.infinite_subscriptions_count | number:0]] Månadsgivare
Mål: [[fc.fundraiser.custom_target_value | number:0]] Månadsintäkt: [[fc.fundraiser.monthly_received | number:0]]
[[fc.get_days_left()]] [[fc.pluralize(fc.get_days_left(), "dag kvar", "dagar kvar")]]
CO
Insamlare
CBD Olja

Gåvolista

CO
2019-01-31
CBD Olja.nu
[[20.00 | number:0]]

Hittills har vi samlat in

[[(fc.fundraiser.donation_sum + fc.fundraiser.monthly_received * 12)| number:0]]

till Hjärt-Lungfonden, tack vare 1 givare

CBD Olja.nu
CO
CBD Olja.nu [[20.00 | number:0]]
2019-01-31