För en starkare framtid

Värde: Status: [[fc.getFundraiserValue() | number:0 | curr]] [[fc.fundraiser.infinite_subscriptions_count | number:0]] Månadsgivare
Mål: [[fc.fundraiser.custom_target_value | number:0 | curr]] Månadsintäkt: [[fc.fundraiser.monthly_received | number:0]]
[[fc.get_days_left()]] [[fc.pluralize(fc.get_days_left(), "dag kvar", "dagar kvar")]]
Viktoria Edvardsson
Insamlare
Viktoria Edvardsson

Gåvolista

CE
2017-07-03
Charlotte Edqvist
300
ME
2017-11-13
Michael Edvardsson
200
JJ
2017-07-04
Johanna Johansson
200
AG
2017-07-13
Alice Genberg
100
IS
2017-07-02
Ingela S
100
Viktoria Edvardsson
2017-07-02
Viktoria Edvardsson
40

Hittills har vi samlat in

[[(fc.fundraiser.donation_sum + fc.fundraiser.monthly_received * 12)| number:0 | curr]]

till Hjärt-Lungfonden, tack vare 7 givare

Michael Edvardsson
ME
Michael Edvardsson 200
2017-11-13
Alice Genberg
AG
Alice Genberg 100
2017-07-13
Johanna Johansson
JJ
Johanna Johansson 200
2017-07-04
Charlotte Edqvist
CE
Charlotte Edqvist 300
2017-07-03
Ingela S
IS
Ingela S 100
2017-07-02
Viktoria Edvardsson
Viktoria Edvardsson 40
2017-07-02
Viktoria Edvardsson
Viktoria Edvardsson
2017-07-02