Stöd Fredrik Lindgrens insamling till hjärtforskningen!

Värde: Status: [[fc.getFundraiserValue() | number:0]] [[fc.fundraiser.infinite_subscriptions_count | number:0]] Månadsgivare
Mål: [[fc.fundraiser.custom_target_value | number:0]] Månadsintäkt: [[fc.fundraiser.monthly_received | number:0]]
[[fc.get_days_left()]] [[fc.pluralize(fc.get_days_left(), "dag kvar", "dagar kvar")]]
FL
Insamlare
Fredrik Lindgren

Gåvolista

FL
2017-06-14
[[10363.00 | number:0]]

Insamlade pengar från Club 66 och försäljning av ställ

FL
2017-12-06
Matthew Nicholson
[[3000.00 | number:0]]
FL
2018-08-15
[[1800.00 | number:0]]

Insamlade pengar från club 66 och försäljning på ebay

HL
2017-12-15
Håkan Lundborg
[[1550.00 | number:0]]

Från Håkan Lundborg på Walter Lundborg Byggnads AB avseende tavlan per auktion. God jul!

BB
2017-12-18
Bo Blomberg
[[1000.00 | number:0]]
LS
2017-07-04
Lehna Stråth
[[1000.00 | number:0]]
JW
2018-07-27
Johannes Wahlberg
[[500.00 | number:0]]
KF
2017-09-30
Kenneth Freij
[[500.00 | number:0]]
MG
2017-07-28
My Lukas Gerhardsson
[[500.00 | number:0]]
Elisabeth Pettersson
2017-07-10
Elisabeth Pettersson
[[500.00 | number:0]]
BJ
2017-07-04
Benny Janall
[[500.00 | number:0]]
TB
2017-07-04
Tommie Bergman
[[500.00 | number:0]]
Mikael Jansson
2017-07-04
Mikael Jansson
[[500.00 | number:0]]
ES
2017-07-04
Elisabet Sarin
[[500.00 | number:0]]
JK
2018-06-11
Jessica Karlsson
[[200.00 | number:0]]

❤️

JF
2018-05-26
Joel Florén
[[200.00 | number:0]]
Bengt Almgren
2018-05-24
Bengt Almgren
[[200.00 | number:0]]
TB
2018-01-02
Tommie Bergman
[[200.00 | number:0]]
Veronica Larsson
2017-10-08
Veronica Larsson
[[200.00 | number:0]]
MJ
2017-08-26
Malin Johansson Henæs
[[200.00 | number:0]]
JL
2017-08-26
Jon Lindberg
[[200.00 | number:0]]
JK
2017-07-29
Johan Kerkenberg
[[200.00 | number:0]]
PH
2017-07-05
Patrik Hag
[[200.00 | number:0]]
Tobias Hagström
2017-07-04
Tobias Hagström
[[200.00 | number:0]]

Kommer fortsätta att skänka pengar varje månad framöver! :) Hoppas folk hänger på

AA
2017-07-04
Ann-Mari Adolfsson
[[200.00 | number:0]]
PJ
2017-07-04
Peter Juhlin
[[200.00 | number:0]]
MS
2017-05-15
Marguerithe Strand
[[200.00 | number:0]]

Bra tänkt. hoppas att det verkligen blir en bra summa.

BL
2018-07-30
Bo Larsson
[[100.00 | number:0]]
LB
2018-06-09
Linn Blomstrand
[[100.00 | number:0]]
SB
2018-05-10
Stefan Berg
[[100.00 | number:0]]
PK
2017-07-29
Patrik Karlsson
[[100.00 | number:0]]
MK
2017-07-05
Maria Karlsson
[[100.00 | number:0]]
Eva-Lotta Ljungstedt
2017-07-04
Eva-Lotta Ljungstedt
[[100.00 | number:0]]
BJ
2017-07-04
Birgitta Jarleskog
[[100.00 | number:0]]

Många bäckar små, blir till en hel å.

HN
2017-07-04
Helena Nilsson Rundlöf
[[100.00 | number:0]]
CJ
2017-07-04
Carl-Anton Johansson
[[100.00 | number:0]]
MI
2017-07-04
Malin Isacsson
[[50.00 | number:0]]
JB
2018-05-09
Jan Björk
[[20.00 | number:0]]
Lotta Johansson
2017-04-26
Lotta Johansson
[[20.00 | number:0]]

Hittills har vi samlat in

[[(fc.fundraiser.donation_sum + fc.fundraiser.monthly_received * 12)| number:0]]

till Hjärt-Lungfonden, tack vare 48 givare

Fredrik Lindgren
F

Insamlade pengar från club 66 och försäljning på ebay

Fredrik Lindgren [[1800.00 | number:0]]
2018-08-15
Bo Larsson
BL
Bo Larsson [[100.00 | number:0]]
2018-07-30
Johannes Wahlberg
JW
Johannes Wahlberg [[500.00 | number:0]]
2018-07-27
Margaretha Karlsson
MK
Margaretha Karlsson
2018-07-24
Jessica Karlsson
JK

❤️

Jessica Karlsson [[200.00 | number:0]]
2018-06-11
Peter Hanhela
PH
Peter Hanhela
2018-06-11
Linn Blomstrand
LB
Linn Blomstrand [[100.00 | number:0]]
2018-06-09
Joel Florén
JF
Joel Florén [[200.00 | number:0]]
2018-05-26
Bengt Almgren
Bengt Almgren [[200.00 | number:0]]
2018-05-24
bo Blomberg
BB
bo Blomberg [[500.00 | number:0]]
2018-05-10
Stefan Berg
SB
Stefan Berg [[100.00 | number:0]]
2018-05-10
Jan Björk
JB
Jan Björk [[10.00 | number:0]]
2018-05-09
Jan Björk
JB
Jan Björk [[10.00 | number:0]]
2018-05-09
Tommie Bergman
TB
Tommie Bergman [[200.00 | number:0]]
2018-01-02
Bo Blomberg
BB
Bo Blomberg [[500.00 | number:0]]
2017-12-18
Håkan Lundborg
HL

Från Håkan Lundborg på Walter Lundborg Byggnads AB avseende tavlan per auktion. God jul!

Håkan Lundborg [[1550.00 | number:0]]
2017-12-15
Fredrik Lindgren
M
Matthew Nicholson [[3000.00 | number:0]]
2017-12-06
Felix Hoffman
Felix Hoffman
2017-10-15
Veronica Larsson
Veronica Larsson [[200.00 | number:0]]
2017-10-08
Kenneth Freij
KF
Kenneth Freij [[500.00 | number:0]]
2017-09-30
Malin Johansson Henæs
MJ
Malin Johansson Henæs [[200.00 | number:0]]
2017-08-26
Jon Lindberg
JL
Jon Lindberg [[200.00 | number:0]]
2017-08-26
Johan Kerkenberg
JK
Johan Kerkenberg [[200.00 | number:0]]
2017-07-29
Patrik Karlsson
PK
Patrik Karlsson [[100.00 | number:0]]
2017-07-29
My Lukas Gerhardsson
MG
My Lukas Gerhardsson [[500.00 | number:0]]
2017-07-28
Elisabeth Pettersson
Elisabeth Pettersson [[500.00 | number:0]]
2017-07-10
Thomas Berg
TB

Bra initiativ Fredrik, lycka till!

Thomas Berg
2017-07-06
Patrik Hag
PH
Patrik Hag [[200.00 | number:0]]
2017-07-05
Mikael Rundberg
Mikael Rundberg
2017-07-05
SMS Donation
SD
SMS Donation [[100.00 | number:0]]
2017-07-05
Maria Karlsson
MK
Maria Karlsson [[100.00 | number:0]]
2017-07-05
Benny Janall
BJ
Benny Janall [[500.00 | number:0]]
2017-07-04
Eva-Lotta Ljungstedt
Eva-Lotta Ljungstedt [[100.00 | number:0]]
2017-07-04
Tommie Bergman
TB
Tommie Bergman [[500.00 | number:0]]
2017-07-04
Tobias Hagström

Kommer fortsätta att skänka pengar varje månad framöver! :) Hoppas folk hänger på

Tobias Hagström [[200.00 | number:0]]
2017-07-04
Lehna Stråth
LS
Lehna Stråth [[1000.00 | number:0]]
2017-07-04
Birgitta Jarleskog
BJ

Många bäckar små, blir till en hel å.

Birgitta Jarleskog [[100.00 | number:0]]
2017-07-04
Mikael Jansson
Mikael Jansson [[500.00 | number:0]]
2017-07-04
Malin Isacsson
MI
Malin Isacsson [[50.00 | number:0]]
2017-07-04
Helena Nilsson Rundlöf
HN
Helena Nilsson Rundlöf [[100.00 | number:0]]
2017-07-04
Elisabet Sarin
ES
Elisabet Sarin [[500.00 | number:0]]
2017-07-04
Carl-Anton Johansson
CJ
Carl-Anton Johansson [[100.00 | number:0]]
2017-07-04
Ann-Mari Adolfsson
AA
Ann-Mari Adolfsson [[200.00 | number:0]]
2017-07-04
Peter Juhlin
PJ
Peter Juhlin [[200.00 | number:0]]
2017-07-04
Fredrik Lindgren
F

Insamlade pengar från Club 66 och försäljning av ställ

Fredrik Lindgren [[10363.00 | number:0]]
2017-06-14
Gabriella Visell
Gabriella Visell
2017-05-16
Marguerithe Strand
MS

Bra tänkt. hoppas att det verkligen blir en bra summa.

Marguerithe Strand [[200.00 | number:0]]
2017-05-15
Lotta Johansson
Lotta Johansson [[20.00 | number:0]]
2017-04-26