För framtiden

Värde: Status: [[fc.getFundraiserValue() | number:0]] [[fc.fundraiser.infinite_subscriptions_count | number:0]] Månadsgivare
Mål: [[fc.fundraiser.custom_target_value | number:0]] Månadsintäkt: [[fc.fundraiser.monthly_received | number:0]]
[[fc.get_days_left()]] [[fc.pluralize(fc.get_days_left(), "dag kvar", "dagar kvar")]]
MC
Insamlare
Malin Carnestad

Gåvolista

AO
2018-12-03
Alf/Eva Olofsson/Berglund
[[500.00 | number:0]]
FR
2018-12-03
Familjen Ritzén
[[500.00 | number:0]]
FR
2018-12-02
Familjen Rosberg
[[500.00 | number:0]]
Adde Malmros
2018-12-02
Adde Malmros
[[500.00 | number:0]]

❤️

FD
2018-12-02
Fam. Dahlén
[[300.00 | number:0]]
IB
2018-12-02
Ingela Burenfjäll
[[300.00 | number:0]]
MJ
2018-12-14
Maria o Thomas Jerhammar
[[200.00 | number:0]]
AH
2018-12-14
Amanda Hansson
[[200.00 | number:0]]
MJ
2018-12-03
Marie Johansson
[[200.00 | number:0]]
MS
2018-12-03
Mia Stephanson
[[200.00 | number:0]]
SB
2018-12-02
Sara Boström
[[200.00 | number:0]]
LC
2018-12-02
Lotta Carnestad
[[200.00 | number:0]]
2018-12-02
Linda Öberg
[[200.00 | number:0]]
CO
2018-12-02
Caroline Olofsson
[[200.00 | number:0]]
FP
2018-12-02
Frida Pedersen
[[200.00 | number:0]]
EL
2018-12-02
Emma Lundholm
[[100.00 | number:0]]

Hittills har vi samlat in

[[(fc.fundraiser.donation_sum + fc.fundraiser.monthly_received * 12)| number:0]]

till Hjärt-Lungfonden, tack vare 18 givare

Maria o Thomas Jerhammar
MJ
Maria o Thomas Jerhammar [[200.00 | number:0]]
2018-12-14
Amanda Hansson
AH
Amanda Hansson [[200.00 | number:0]]
2018-12-14
Marie Johansson
MJ
Marie Johansson [[200.00 | number:0]]
2018-12-03
Alf/Eva Olofsson/Berglund
AO
Alf/Eva Olofsson/Berglund [[500.00 | number:0]]
2018-12-03
Mia Stephanson
MS
Mia Stephanson [[200.00 | number:0]]
2018-12-03
Familjen Ritzén
FR
Familjen Ritzén [[500.00 | number:0]]
2018-12-03
Fam. Dahlén
FD
Fam. Dahlén [[300.00 | number:0]]
2018-12-02
Familjen Rosberg
FR
Familjen Rosberg [[500.00 | number:0]]
2018-12-02
Emma Lundholm
EL
Emma Lundholm [[100.00 | number:0]]
2018-12-02
Adde Malmros

❤️

Adde Malmros [[500.00 | number:0]]
2018-12-02
Sara Boström
SB
Sara Boström [[200.00 | number:0]]
2018-12-02
Ingela Burenfjäll
IB
Ingela Burenfjäll [[300.00 | number:0]]
2018-12-02
Lotta Carnestad
LC
Lotta Carnestad [[200.00 | number:0]]
2018-12-02
Linda Öberg
Linda Öberg [[200.00 | number:0]]
2018-12-02
Caroline Olofsson
CO
Caroline Olofsson [[200.00 | number:0]]
2018-12-02
Marcus Söderlund
A
Anonym [[100.00 | number:0]]
2018-12-02
Frida Pedersen
FP
Frida Pedersen [[200.00 | number:0]]
2018-12-02
Malin Carnestad
A
Anonym [[200.00 | number:0]]
2018-12-02