Till minne av Francisco

Värde: Status: [[fc.getFundraiserValue() | number:0]] [[fc.fundraiser.infinite_subscriptions_count | number:0]] Månadsgivare
Mål: [[fc.fundraiser.custom_target_value | number:0]] Månadsintäkt: [[fc.fundraiser.monthly_received | number:0]]
[[fc.get_days_left()]] [[fc.pluralize(fc.get_days_left(), "dag kvar", "dagar kvar")]]
HM
Insamlare
Hannelore Medina Leiva

Uppdateringar

Gåvolista

AL
2019-02-01
Ana Soledad Leiva Morales
[[300.00 | number:0]]
NN
2019-02-02
Natalia Nunez Leiva
[[200.00 | number:0]]
AM
2019-02-02
Annika Marin
[[200.00 | number:0]]
EH
2019-02-02
Erik Hermansson
[[200.00 | number:0]]
NR
2019-02-01
Natalie Ramstedt
[[200.00 | number:0]]
CH
2019-02-01
Cecilia Hallbäck
[[200.00 | number:0]]
KN
2019-02-02
Kristian Nelson
[[100.00 | number:0]]
LT
2019-02-01
Louise Trulsson
[[100.00 | number:0]]
BH
2019-02-01
Benjamin Händel
[[100.00 | number:0]]
HM
2019-02-01
Hannelore Medina Leiva
[[100.00 | number:0]]

För pappa och för att andra familjer ska få mer tid tillsammans.

Hittills har vi samlat in

[[(fc.fundraiser.donation_sum + fc.fundraiser.monthly_received * 12)| number:0]]

till Hjärt-Lungfonden, tack vare 10 givare

Natalia Nunez Leiva
NN
Natalia Nunez Leiva [[200.00 | number:0]]
2019-02-02
Annika Marin
AM
Annika Marin [[200.00 | number:0]]
2019-02-02
Kristian Nelson
KN
Kristian Nelson [[100.00 | number:0]]
2019-02-02
Erik Hermansson
EH
Erik Hermansson [[200.00 | number:0]]
2019-02-02
Louise Trulsson
LT
Louise Trulsson [[100.00 | number:0]]
2019-02-01
Benjamin Händel
BH
Benjamin Händel [[100.00 | number:0]]
2019-02-01
Ana Soledad Leiva Morales
AL
Ana Soledad Leiva Morales [[300.00 | number:0]]
2019-02-01
Natalie Ramstedt
NR
Natalie Ramstedt [[200.00 | number:0]]
2019-02-01
Cecilia Hallbäck
CH
Cecilia Hallbäck [[200.00 | number:0]]
2019-02-01
Hannelore Medina Leiva
HM

För pappa och för att andra familjer ska få mer tid tillsammans.

Hannelore Medina Leiva [[100.00 | number:0]]
2019-02-01