Johan Andersson

Värde: Status: [[fc.getFundraiserValue() | number:0]] [[fc.fundraiser.infinite_subscriptions_count | number:0]] Månadsgivare
Mål: [[fc.fundraiser.custom_target_value | number:0]] Månadsintäkt: [[fc.fundraiser.monthly_received | number:0]]
[[fc.get_days_left()]] [[fc.pluralize(fc.get_days_left(), "dag kvar", "dagar kvar")]]
AA
Insamlare
Anneli Andersson

Uppdateringar

Gåvolista

AA
2018-04-09
Annelii Andersson
[[3650.00 | number:0]]
KK
2019-02-08
Kulturföreningen Kretsen
[[1000.00 | number:0]]
BL
2018-08-05
Barbro Benny Lundgren
[[1000.00 | number:0]]
IA
2018-06-05
Ingemar Andersson
[[1000.00 | number:0]]
IL
2018-05-19
Ingela & Jens Lundberg
[[1000.00 | number:0]]
FG
2018-04-09
Fredrik Gramberg
[[600.00 | number:0]]
NL
2018-04-17
Nina Loughlin
[[600.00 | number:0]]
BL
2018-04-19
Birgitta Lundgren
[[600.00 | number:0]]
HP
2019-02-08
Helen Pettersson
[[500.00 | number:0]]
AF
2018-08-30
Andreas Forsman
[[500.00 | number:0]]
SO
2018-08-29
Sara Oscarsson
[[500.00 | number:0]]
MO
2018-08-10
Maud Oscarsson
[[500.00 | number:0]]
GH
2018-08-06
Gunilla Häggström
[[500.00 | number:0]]
MS
2018-07-03
Mikael Svedberg
[[500.00 | number:0]]
AL
2018-05-26
Anna Lundgren
[[500.00 | number:0]]
SS
2018-05-25
Sandra Sjögren
[[500.00 | number:0]]
HP
2018-05-18
Helen Pettersson
[[500.00 | number:0]]
2018-05-12
Lena Östling
[[500.00 | number:0]]
JL
2018-04-30
Johnnie Linerudt
[[500.00 | number:0]]
HP
2018-04-12
Henri Porko
[[500.00 | number:0]]
JS
2018-04-09
Jörgen Sjöberg
[[500.00 | number:0]]
Ewelina Jim Pentinlehto
2018-09-10
Ewelina Jim Pentinlehto
[[400.00 | number:0]]

Johans gamla fiskevatten, nedanför ert gamla hus i Renfors.

AK
2018-07-03
Ann-Sofie & Fredrik Kyrk
[[300.00 | number:0]]

Ett bra initiativ! Hoppas du når målet.

JB
2018-04-09
Johanna Bertilsson
[[200.00 | number:0]]
KW
2019-01-22
Kerstin och Gerda Wänman och Oskarsson
[[200.00 | number:0]]

Kram till er familj ❤️

AH
2018-08-08
Annika Hedman
[[200.00 | number:0]]
DE
2018-08-06
Dennis Emanuelsson
[[200.00 | number:0]]
AA
2018-08-05
Annette Andersson
[[200.00 | number:0]]
MJ
2018-07-05
Marie Johansson Johansson
[[200.00 | number:0]]
JJ
2018-06-26
Jessica Jonsson
[[200.00 | number:0]]
KL
2018-06-24
Krister Löfgren
[[200.00 | number:0]]
SJ
2018-04-27
Sarah Johansson
[[200.00 | number:0]]
AS
2018-04-26
Anna Sedin
[[200.00 | number:0]]
HN
2018-04-17
Hanna Nyström
[[200.00 | number:0]]

Fortfarande så overkligt Annelii. Varma kramar till dig, barnen och resten av familjen. /Hanna N

AA
2018-04-15
Annette Andersson
[[200.00 | number:0]]
FW
2018-04-09
Familjen Welam
[[200.00 | number:0]]
FK
2018-04-09
Familjen Anders Kyrk Kyrk
[[200.00 | number:0]]

Vi tänker på er. Var starka tillsammans.

Mia Taavo
2019-02-09
Mia Taavo
[[100.00 | number:0]]

Tänker på er ❤️

AW
2018-08-31
Anita Weidenholt
[[100.00 | number:0]]
Weronica Mattsson
2018-08-05
Weronica Mattsson
[[100.00 | number:0]]

Du gör en fantastisk bra insats ❤️

IL
2018-07-05
Ingela Lordsdotter
[[100.00 | number:0]]

Önskar jag kunde ge mer <3 Älskar er alla! <3

2018-06-23
Siw Östberg
[[100.00 | number:0]]
UJ
2018-06-07
Ulrika Johannesson
[[100.00 | number:0]]
LL
2018-04-30
Lehna Lundgren
[[100.00 | number:0]]
MS
2018-04-26
Mona Skoglund
[[100.00 | number:0]]
SJ
2018-04-17
Sofia Johannesson
[[100.00 | number:0]]
PH
2018-04-12
Patrik Hellström
[[100.00 | number:0]]
MH
2018-04-12
Madeleine Hjalmarsson m familj
[[100.00 | number:0]]
HM
2018-04-12
Håkan Myren
[[100.00 | number:0]]
JB
2018-04-10
Jennie Bünsow
[[100.00 | number:0]]
NL
2018-04-10
Nina Loughlin
[[100.00 | number:0]]

Hittills har vi samlat in

[[(fc.fundraiser.donation_sum + fc.fundraiser.monthly_received * 12)| number:0]]

till Hjärt-Lungfonden, tack vare 77 givare

Mia Taavo

Tänker på er ❤️

Mia Taavo [[100.00 | number:0]]
2019-02-09
Johanna Bertilsson
JB

❤️❤️❤️

Johanna Bertilsson [[100.00 | number:0]]
2019-02-09
Kulturföreningen Kretsen
KK
Kulturföreningen Kretsen [[1000.00 | number:0]]
2019-02-08
Helen Pettersson
HP
Helen Pettersson [[500.00 | number:0]]
2019-02-08
Fredrik Granberg
FG
Fredrik Granberg [[200.00 | number:0]]
2019-02-07
Ingrid Rönnqvist
A
Anonym [[500.00 | number:0]]
2019-01-23
Maggi Häggblad
MH
Maggi Häggblad
2019-01-22
Kerstin och Gerda Wänman och Oskarsson
KW

Kram till er familj ❤️

Kerstin och Gerda Wänman och Oskarsson [[200.00 | number:0]]
2019-01-22
Anneli Andersson
AA
Anneli Andersson [[200.00 | number:0]]
2018-12-11
Annelii Andersson
AA
Annelii Andersson [[30.00 | number:0]]
2018-10-01
Ewelina Jim Pentinlehto

Johans gamla fiskevatten, nedanför ert gamla hus i Renfors.

Ewelina Jim Pentinlehto [[400.00 | number:0]]
2018-09-10
anneli anderssom
A
Anonym [[3000.00 | number:0]]
2018-09-08
Anita Weidenholt
AW
Anita Weidenholt [[100.00 | number:0]]
2018-08-31
Andreas Forsman
AF
Andreas Forsman [[500.00 | number:0]]
2018-08-30
Sara Oscarsson
SO
Sara Oscarsson [[500.00 | number:0]]
2018-08-29
Maud Oscarsson
MO
Maud Oscarsson [[500.00 | number:0]]
2018-08-10
Annika Hedman
AH
Annika Hedman [[200.00 | number:0]]
2018-08-08
Victoria Forsgren
A
Anonym [[200.00 | number:0]]
2018-08-07
Annelii Andersson
AA
Annelii Andersson [[1070.00 | number:0]]
2018-08-06
Dennis Emanuelsson
DE
Dennis Emanuelsson [[200.00 | number:0]]
2018-08-06
Gunilla Häggström
GH
Gunilla Häggström [[500.00 | number:0]]
2018-08-06
Barbro Benny Lundgren
BL
Barbro Benny Lundgren [[1000.00 | number:0]]
2018-08-05
Annette Andersson
AA
Annette Andersson [[200.00 | number:0]]
2018-08-05
Nina Loughlin
NL
Nina Loughlin [[500.00 | number:0]]
2018-08-05
Weronica Mattsson

Du gör en fantastisk bra insats ❤️

Weronica Mattsson [[100.00 | number:0]]
2018-08-05
Ulla-Maj Ström
US
Ulla-Maj Ström [[100.00 | number:0]]
2018-07-07
Lotta Jonsson
A
Anonym [[200.00 | number:0]]
2018-07-05
Ingela Lordsdotter
IL

Önskar jag kunde ge mer <3 Älskar er alla! <3

Ingela Lordsdotter [[100.00 | number:0]]
2018-07-05
Marie Johansson Johansson
MJ
Marie Johansson Johansson [[200.00 | number:0]]
2018-07-05
Mikael Svedberg
MS
Mikael Svedberg [[500.00 | number:0]]
2018-07-03
Ann-Sofie & Fredrik Kyrk
AK

Ett bra initiativ! Hoppas du når målet.

Ann-Sofie & Fredrik Kyrk [[300.00 | number:0]]
2018-07-03
Annelii Andersson
AA
Annelii Andersson [[400.00 | number:0]]
2018-06-26
Jessica Jonsson
JJ
Jessica Jonsson [[200.00 | number:0]]
2018-06-26
Krister Löfgren
KL
Krister Löfgren [[200.00 | number:0]]
2018-06-24
Siw Östberg
Siw Östberg [[100.00 | number:0]]
2018-06-23
Ulrika Johannesson
UJ
Ulrika Johannesson [[100.00 | number:0]]
2018-06-07
Ingemar Andersson
IA
Ingemar Andersson [[1000.00 | number:0]]
2018-06-05
Anna Lundgren
AL
Anna Lundgren [[500.00 | number:0]]
2018-05-26
Sandra Sjögren
SS
Sandra Sjögren [[500.00 | number:0]]
2018-05-25
Annelii Andersson
AA
Annelii Andersson [[50.00 | number:0]]
2018-05-24
Ingela & Jens Lundberg
IL
Ingela & Jens Lundberg [[1000.00 | number:0]]
2018-05-19
Anneli Andersson
A
Anonym [[200.00 | number:0]] /månad
2018-05-18
Anneli Andersson
A
Anonym [[200.00 | number:0]] /månad
2018-05-18
Helen Pettersson
HP
Helen Pettersson [[500.00 | number:0]]
2018-05-18
Birgitta Lundgren
BL
Birgitta Lundgren [[100.00 | number:0]] /månad
2018-05-18
Lena Östling
Lena Östling [[500.00 | number:0]]
2018-05-12
Lehna Lundgren
LL
Lehna Lundgren [[100.00 | number:0]] /månad
2018-04-30
Johnnie Linerudt
JL
Johnnie Linerudt [[500.00 | number:0]]
2018-04-30
Sarah Johansson
SJ
Sarah Johansson [[200.00 | number:0]]
2018-04-27
Mona Skoglund
MS
Mona Skoglund [[100.00 | number:0]]
2018-04-26
Anna Sedin
AS
Anna Sedin [[200.00 | number:0]]
2018-04-26
Birgitta Lundgren
BL
Birgitta Lundgren [[100.00 | number:0]]
2018-04-21
Anneli Andersson
AA
Anneli Andersson [[200.00 | number:0]]
2018-04-21
Anneli Andersson
AA
Anneli Andersson [[200.00 | number:0]]
2018-04-19
Anneli Andersson
A
Anonym [[200.00 | number:0]]
2018-04-19
Birgitta Lundgren
BL
Birgitta Lundgren [[100.00 | number:0]]
2018-04-19
Birgitta Lundgren
BL
Birgitta Lundgren [[100.00 | number:0]]
2018-04-19
Birgitta Lundgren
BL
Birgitta Lundgren [[100.00 | number:0]]
2018-04-19
Hanna Nyström
HN

Fortfarande så overkligt Annelii. Varma kramar till dig, barnen och resten av familjen. /Hanna N

Hanna Nyström [[200.00 | number:0]]
2018-04-17
Sofia Johannesson
SJ
Sofia Johannesson [[100.00 | number:0]]
2018-04-17
Nina Loughlin
NL
Nina Loughlin [[100.00 | number:0]]
2018-04-17
Annette Andersson
AA
Annette Andersson [[200.00 | number:0]]
2018-04-15
Ingrid Rönnqvist Sidi
IR
Ingrid Rönnqvist Sidi
2018-04-13
Patrik Hellström
PH
Patrik Hellström [[100.00 | number:0]]
2018-04-12
Madeleine Hjalmarsson m familj
MH
Madeleine Hjalmarsson m familj [[100.00 | number:0]]
2018-04-12
Håkan Myren
HM
Håkan Myren [[100.00 | number:0]]
2018-04-12
Henri Porko
HP
Henri Porko [[500.00 | number:0]]
2018-04-12
Jennie Bünsow
JB
Jennie Bünsow [[100.00 | number:0]]
2018-04-10
Nina Loughlin
NL
Nina Loughlin [[100.00 | number:0]]
2018-04-10
Fredrik Granberg
FG
Fredrik Granberg [[200.00 | number:0]]
2018-04-10
Jörgen Sjöberg
JS
Jörgen Sjöberg [[500.00 | number:0]]
2018-04-09
Familjen Welam
FW
Familjen Welam [[200.00 | number:0]]
2018-04-09
Familjen Anders Kyrk Kyrk
FK

Vi tänker på er. Var starka tillsammans.

Familjen Anders Kyrk Kyrk [[200.00 | number:0]]
2018-04-09
Johanna Bertilsson
JB
Johanna Bertilsson [[100.00 | number:0]]
2018-04-09
Veronica "Mimmie" Sjöström
VS
Veronica "Mimmie" Sjöström
2018-04-09
Fredrik Gramberg
FG
Fredrik Gramberg [[200.00 | number:0]]
2018-04-09
Annelii Andersson
AA
Annelii Andersson [[1500.00 | number:0]]
2018-04-09