Mikael Karlsson minnesfond

Värde: Status: [[fc.getFundraiserValue() | number:0]] [[fc.fundraiser.infinite_subscriptions_count | number:0]] Månadsgivare
Mål: [[fc.fundraiser.custom_target_value | number:0]] Månadsintäkt: [[fc.fundraiser.monthly_received | number:0]]
[[fc.get_days_left()]] [[fc.pluralize(fc.get_days_left(), "dag kvar", "dagar kvar")]]
MC
Insamlare
Mats Carlsson

Uppdateringar

Gåvolista

S.
2019-07-02
Ström & Gulliksson .
[[10000.00 | number:0]]

Greeting to the collector

A.
2019-07-02
Advokatbyrån Gulliksson .
[[10000.00 | number:0]]

Greeting to the collector

MD
2019-07-01
Mikael Dahnelius
[[5000.00 | number:0]]
2019-06-29
Jan Åkesson
[[5000.00 | number:0]]
IKLK Genom Joacim Nordh
2019-10-17
IKLK Genom Joacim Nordh
[[4000.00 | number:0]]
FD
2019-07-04
Fredrik Dahnelius
[[2000.00 | number:0]]
JO
2019-09-07
Jens och Madeleine Olsson
[[1000.00 | number:0]]

Vi tänker på dig och saknar dig så.

HS
2019-07-02
Helen och Hans Sjöholm
[[1000.00 | number:0]]
AE
2019-08-20
Anders Eklund
[[500.00 | number:0]]

Du lever vidare i våra tankar

MD
2019-08-09
Magnus Dahlman
[[500.00 | number:0]]

Hälsning till insamlaren

ET
2019-08-01
Erik Tollefsen
[[500.00 | number:0]]

YNWA

AA
2019-07-04
Ann-Charlotte och Bengt Amlöv
[[500.00 | number:0]]
KS
2019-07-02
Karin Strandberg
[[500.00 | number:0]]

Per och Karin

LK
2019-06-26
Lennart & Maria Karlsson
[[500.00 | number:0]]
LC
2019-06-25
Lars o Monalisa Carlsson
[[500.00 | number:0]]
AJ
2019-06-25
Anders Jonsson
[[500.00 | number:0]]
KK
2019-06-25
Krister Karlsson
[[500.00 | number:0]]
HK
2019-06-25
[[500.00 | number:0]]

Vi saknar Dig Mikke! Gittan-H-P Siv-Hans

MC
2019-06-25
Mats Carlsson
[[500.00 | number:0]]
SE
2019-07-02
Sara Eilert
[[300.00 | number:0]]
GA
2019-07-02
Gunilla Andersson
[[300.00 | number:0]]
2019-07-02
Karin Åstenius
[[300.00 | number:0]]
NK
2019-10-15
Niklas Kullberg
[[200.00 | number:0]]
ÅR
2019-07-04
Åsa Righard
[[200.00 | number:0]]
CC
2019-07-02
Christina Cedergren
[[200.00 | number:0]]

Greeting to the collector

EJ
2019-07-02
Eva Jakobsson
[[200.00 | number:0]]
JF
2019-07-01
Jane Friberg
[[200.00 | number:0]]
KA
2019-07-01
Karin Andersson
[[200.00 | number:0]]

Greeting to the collector

ML
2019-07-01
Malin Lundgren
[[200.00 | number:0]]

Mikke är saknad på sin arbetsplats

MJ
2019-07-01
Madeleine Jihag
[[200.00 | number:0]]
PD
2019-06-25
Pär Dunge
[[200.00 | number:0]]

Pär med familj

Hittills har vi samlat in

[[(fc.fundraiser.donation_sum + fc.fundraiser.monthly_received * 12)| number:0]]

till Hjärt-Lungfonden, tack vare 36 givare

IKLK Genom Joacim Nordh
IKLK Genom Joacim Nordh [[4000.00 | number:0]]
2019-10-17
Niklas Kullberg
NK
Niklas Kullberg [[200.00 | number:0]]
2019-10-15
Jens och Madeleine Olsson
JO

Vi tänker på dig och saknar dig så.

Jens och Madeleine Olsson [[1000.00 | number:0]]
2019-09-07
Anders Eklund
AE

Du lever vidare i våra tankar

Anders Eklund [[500.00 | number:0]]
2019-08-20
Magnus Dahlman
MD

Hälsning till insamlaren

Magnus Dahlman [[500.00 | number:0]]
2019-08-09
Erik Tollefsen
ET

YNWA

Erik Tollefsen [[500.00 | number:0]]
2019-08-01
Lennart & Maria Karlsson
LK
Lennart & Maria Karlsson
2019-07-06
Anne Landgren Uggla
AL
Anne Landgren Uggla
2019-07-05
Fredrik Dahnelius
FD
Fredrik Dahnelius [[2000.00 | number:0]]
2019-07-04
Ann-Charlotte och Bengt Amlöv
AA
Ann-Charlotte och Bengt Amlöv [[500.00 | number:0]]
2019-07-04
Åsa Righard
ÅR
Åsa Righard [[200.00 | number:0]]
2019-07-04
Helen och Hans Sjöholm
HS
Helen och Hans Sjöholm [[500.00 | number:0]]
2019-07-03
Sara Eilert
SE
Sara Eilert [[300.00 | number:0]]
2019-07-02
Nina Reerslev
NR
Nina Reerslev
2019-07-02
Ström & Gulliksson .
S.

Greeting to the collector

Ström & Gulliksson . [[10000.00 | number:0]]
2019-07-02
Advokatbyrån Gulliksson .
A.

Greeting to the collector

Advokatbyrån Gulliksson . [[10000.00 | number:0]]
2019-07-02
Christina Cedergren
CC

Greeting to the collector

Christina Cedergren [[200.00 | number:0]]
2019-07-02
Helen och Hans Sjöholm
HS
Helen och Hans Sjöholm [[500.00 | number:0]]
2019-07-02
Gunilla Andersson
GA
Gunilla Andersson [[300.00 | number:0]]
2019-07-02
Eva Jakobsson
EJ
Eva Jakobsson [[200.00 | number:0]]
2019-07-02
Karin Åstenius
Karin Åstenius [[300.00 | number:0]]
2019-07-02
Karin Strandberg
KS

Per och Karin

Karin Strandberg [[500.00 | number:0]]
2019-07-02
Mikael Dahnelius
MD
Mikael Dahnelius [[5000.00 | number:0]]
2019-07-01
Jane Friberg
JF
Jane Friberg [[200.00 | number:0]]
2019-07-01
Karin Andersson
KA

Greeting to the collector

Karin Andersson [[200.00 | number:0]]
2019-07-01
Malin Lundgren
ML

Mikke är saknad på sin arbetsplats

Malin Lundgren [[200.00 | number:0]]
2019-07-01
Madeleine Jihag
MJ
Madeleine Jihag [[200.00 | number:0]]
2019-07-01
Jan Åkesson
Jan Åkesson [[5000.00 | number:0]]
2019-06-29
Lennart & Maria Karlsson
LK
Lennart & Maria Karlsson [[500.00 | number:0]]
2019-06-26
Lars o Monalisa Carlsson
LC
Lars o Monalisa Carlsson [[500.00 | number:0]]
2019-06-25
Håkan Carlsson
HC
Håkan Carlsson
2019-06-25
Anders Jonsson
AJ
Anders Jonsson [[500.00 | number:0]]
2019-06-25
Pär Dunge
PD

Pär med familj

Pär Dunge [[200.00 | number:0]]
2019-06-25
Krister Karlsson
KK
Krister Karlsson [[500.00 | number:0]]
2019-06-25
Hans o H-P Karlsson
HK

Vi saknar Dig Mikke! Gittan-H-P Siv-Hans

Hans o H-P Karlsson [[500.00 | number:0]]
2019-06-25
Mats Carlsson
MC
Mats Carlsson [[500.00 | number:0]]
2019-06-25