Hjälp fler att leva ett långt liv

Värde: Status: [[fc.getFundraiserValue() | number:0 | curr]] [[fc.fundraiser.infinite_subscriptions_count | number:0]] Månadsgivare
Mål: [[fc.fundraiser.custom_target_value | number:0 | curr]] Månadsintäkt: [[fc.fundraiser.monthly_received | number:0]]
[[fc.get_days_left()]] [[fc.pluralize(fc.get_days_left(), "dag kvar", "dagar kvar")]]
EP
Insamlare
Edvin Petersson

Gåvolista

TA
2017-12-05
Tina Andreasson
200
ES
2017-12-05
Elin Svensson
200
AJ
2017-12-04
Anna och Roger Johansson
200
AJ
2017-12-02
Ami Johansson
100
IE
2017-11-23
Isak Edemyr
100
GP
2017-11-22
Gerd Petersson
100
MP
2017-11-20
Malin Petersson
100

Hittills har vi samlat in

[[(fc.fundraiser.donation_sum + fc.fundraiser.monthly_received * 12)| number:0 | curr]]

till Hjärt-Lungfonden, tack vare 7 givare

Tina Andreasson
TA
Tina Andreasson 200
2017-12-05
Elin Svensson
ES
Elin Svensson 200
2017-12-05
Anna och Roger Johansson
AJ
Anna och Roger Johansson 200
2017-12-04
Ami Johansson
AJ
Ami Johansson 100
2017-12-02
Isak Edemyr
IE
Isak Edemyr 100
2017-11-23
Gerd Petersson
GP
Gerd Petersson 100
2017-11-22
Malin Petersson
MP
Malin Petersson 100
2017-11-20