Hjälp fler att leva ett långt liv

Värde: Status: [[fc.getFundraiserValue() | number:0]] [[fc.fundraiser.infinite_subscriptions_count | number:0]] Månadsgivare
Mål: [[fc.fundraiser.custom_target_value | number:0]] Månadsintäkt: [[fc.fundraiser.monthly_received | number:0]]
[[fc.get_days_left()]] [[fc.pluralize(fc.get_days_left(), "dag kvar", "dagar kvar")]]
EP
Insamlare
Edvin Petersson

Gåvolista

TA
2017-12-05
Tina Andreasson
[[200.00 | number:0]]
ES
2017-12-05
Elin Svensson
[[200.00 | number:0]]
AJ
2017-12-04
Anna och Roger Johansson
[[200.00 | number:0]]
AJ
2017-12-02
Ami Johansson
[[100.00 | number:0]]
IE
2017-11-23
Isak Edemyr
[[100.00 | number:0]]
GP
2017-11-22
Gerd Petersson
[[100.00 | number:0]]
MP
2017-11-20
Malin Petersson
[[100.00 | number:0]]

Hittills har vi samlat in

[[(fc.fundraiser.donation_sum + fc.fundraiser.monthly_received * 12)| number:0]]

till Hjärt-Lungfonden, tack vare 7 givare

Tina Andreasson
TA
Tina Andreasson [[200.00 | number:0]]
2017-12-05
Elin Svensson
ES
Elin Svensson [[200.00 | number:0]]
2017-12-05
Anna och Roger Johansson
AJ
Anna och Roger Johansson [[200.00 | number:0]]
2017-12-04
Ami Johansson
AJ
Ami Johansson [[100.00 | number:0]]
2017-12-02
Isak Edemyr
IE
Isak Edemyr [[100.00 | number:0]]
2017-11-23
Gerd Petersson
GP
Gerd Petersson [[100.00 | number:0]]
2017-11-22
Malin Petersson
MP
Malin Petersson [[100.00 | number:0]]
2017-11-20