Träna för livet med Team Sportia!

Värde: Status: [[fc.getFundraiserValue() | number:0]] [[fc.fundraiser.infinite_subscriptions_count | number:0]] Månadsgivare
Mål: [[fc.fundraiser.custom_target_value | number:0]] Månadsintäkt: [[fc.fundraiser.monthly_received | number:0]]
[[fc.get_days_left()]] [[fc.pluralize(fc.get_days_left(), "dag kvar", "dagar kvar")]]
TS
Insamlare
Team Sportia Sverige

Hittills har vi samlat in

[[(fc.fundraiser.donation_sum + fc.fundraiser.monthly_received * 12)| number:0]]

till Hjärt-Lungfonden, tack vare 1 givare

Emma Jonsson
EJ

Jag förlorade nyss min morfar i lungfibros. Jag saknar honom varje dag. Jag ger mitt bidrag till Hjä

Emma Jonsson
2015-03-19